ĐỨC TIN VÀ HÀNH ĐỘNG

Cảm nghiệm Sống Lời Chúa # 2:

Người ta không thể nhìn thấy Đức Tin, vì nó không phải là vật chất. Nó có thật thuộc thế giới Thần linh . Người ta biết nó nhờ qua những hành động bên ngoài.

Thí dụ: khi tôi dơ tay lên cầu nguyện âm thầm hoặc nói lớn tiếng với Chúa, hay tôi đi săn sóc một người ốm đau v.v...Như thế, tôi thấy Đức Tin không chỉ có ở trong lòng thì chưa đủ, mà còn được biểu lộ ra hành động bên ngoài.

Người Tín hữu Kitô tin vào Chúa Kitô không phải chỉ đi nhà thờ giữ luật ngày Chúa nhật, rồi dừng lại đấy thì chẳng ích lợi gì cho mình và anh em. Đức Tin của tôi cũng vậy, cần được trổ sinh hoa trái bằng việc làm cho tha nhân nữa.

Vì thế, thánh Gia-cô-bê nói: “Đức Tin không có hành động quả là Đức Tin chết.” ... “Bạn thử cho tôi thấy thế nào là Tin mà không hành động; còn tôi, tôi sẽ hành động để cho bạn thấy thế nào là Tin. (Gc 2, 17-18)

 

Lời Chúa cho hôm nay
(Qua các trận bão lớn đang xảy ra)

Con trai con gái ông đang ăn tiệc uống rượu trong nhà người anh cả của họ, thì một trận cuồng phong từ bên kia sa mạc thổi bốc vào bốn góc nhà; nhà sập đè trên đám trẻ; họ chết hết, chỉ có mình tôi thoát nạn về báo cho ông hay.

Bấy giờ ông Gióp trỗi dậy, xé áo mình ra, cạo đầu, sấp mình xuống đất, sụp lạy và nói:
“ Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng.
Đức Chúa đã ban cho tôi, Đức Chúa lại lấy đi:
Xin chúc tụng danh Đức Chúa!”

(Sách Job 1, 18-20)

PT Định